Datei des Monats Juni 2019

Platz 1 Riancho, Patrick - Flamingos
Platz 1 Rian­cho, Patrick — Fla­min­gos
Platz 2 Hundertmark, Bernd - eingetaucht
Platz 2 Hun­dert­mark, Bernd — ein­ge­taucht
Platz 3 Krause, Siegfried - Eisbär
Platz 3 Krau­se, Sieg­fried — Eis­bär
Platz 3 Riancho, Patrick - Stapelsessel im Wasser
Platz 3 Rian­cho, Patrick — Sta­pel­ses­sel im Was­ser
Platz 5 Wylupek, Thomas - Lappland Hunde
Platz 5 Wylu­pek, Tho­mas — Lapp­land Hun­de

2019.06_Datei_RanglisteAushang