Bild des Monats September 2022

Platz 1 Run­ge, Wolf­gang — Drei Frauen
Platz 1 Wamsied­ler, Sebas­ti­an — die Zwei
Platz 3 Boe­g­ner, Peg­gy — Fundstück
Platz 3 Boe­g­ner, Peg­gy — Krähe
Platz 5 Fuchs, Kers­tin — Lichtstimmung

2022.09_Bild_RanglisteAushang