Bild des Monats September 2021

Platz 1 Par­ke, Andre­as — angetäut
Platz 1 Riancho, Patrick — die Teufelsmauer
Platz 1 Riancho, Patrick — L’I­le de Lac
Platz 4 Par­ke, Andre­as — Zweisamkeit
Platz 5 Hun­dert­mark, Bernd — tos­ka­ni­sche Landschaft

2021.09_Bild_RanglisteAushang