Bild des Monats Juli 2018

Platz 1 Riancho, Patrick - Alina
Platz 1 Rian­cho, Patrick — Ali­na
Platz 1 Riancho, Patrick - Storchenschnabel
Platz 1 Rian­cho, Patrick — Stor­chen­schna­bel
Platz 3 Hundertmark, Bernd - in Reih und Glied
Platz 3 Hun­dert­mark, Bernd — in Reih und Glied
Platz 3 Hundertmark, Bernd - Rucksackboy
Platz 3 Hun­dert­mark, Bernd — Ruck­sack­boy
Platz 5 Hundertmark, Bernd - nachgeschaut
Platz 5 Hun­dert­mark, Bernd — nach­ge­schaut

2018.07_Bild_RanglisteAushang